Sabtu, 31 Januari 2009

[ Motivasi ] Fwd: relung cahaya -- mimbar-mimbar cahaya

HADITS QUDSI :
…. Aku bertanya kepada Hudzaifah tentang Ikhlas, apakah dia ? Jawabnya: Aku sudah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang ikhlas, apakah dia ? 
 
Beliau Saw. bersabda: "Aku sudah bertanya kepada Jibril. Jawabnya: Aku sudah bertanya kepada Tuhan Keagungan tentang Ikhlas, apakah dia. Allah berfirman: 
 
Salah satu rahasia dari rahasia-Ku, Aku mempercayakannya kepada qalb siapa yang Aku cintai dari antara hamba-hamba- Ku."
 
[sumber : "Relung Cahaya" – Ibn Arabi hal. 64]
------------ --------- --------- --------- ------- 
Berkata Abu Hurairah dan juga Abu Umamah ra.:
Bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: "Allah berfirman:
Apabila Allah menjadikan 'aql, lalu berkata kepadanya: Mari hai 'aql ! Maka mendatanglah ia. Lalu Allah berkata kepadanya lagi: Pergilah hai 'aql ! Maka pergilah ia. Kemudian Dia berfirman : Aku tiada mencipta sesuatu ciptaan yang lebih Kucintai daripada kau. Aku akan mengambil dengan kau dan dengan kau pula Aku memberi."
[HR Thabarani, sumber : Hadis Qudsi – Syed Ahmad Semait hal 614]
Dalam riwayat lain, selanjutnya Allah bertanya kepada 'aql, "Siapakah Aku.....?" 'Aql-pun menjawab, "Engkau adalah Allah, yang tiada Tuhan selain Engkau. Hanya kepada-Mu-lah aku bersyukur serta patuh dan taat. Engkaulah yang memberi ganjaran dan yang menghitung amal setiap orang." 
------------ --------- --------- --------- -------
… Imam Abi Ja'far berkata:
Ketika Allah menciptakan 'aql Dia memanggil 'aql itu dan 'aql pun datang. Dia menyuruh 'aql pergi maka pergilah ia. Kemudian Allah berfirman kepada 'aql: "Demi Kebesaran dan Kemuliaan Ku, Aku tidak menciptakan sesuatu makhluk yang lebih Aku sayangi daripada kamu dan tidak Aku sempurnakan engkau melainkan pada orang-orang yang Aku cintai. Kepadamulah Aku akan menyuruh, melarang, menyiksa serta memberi pahala".
[sumber : Telaah 'aql dalam hadis-hadis al Kafi, terjemah Kitab Hadis Ahlul Bayt (Ushul Kafi) bab 'aql dan jahl – Husein al Habsyi hal. 43]
------------ --------- --------- --------- -------
..... Orang bertanya kepada Rasulullah saw.,  "Wahai Rasulullah ! Dimanakah Allah ? Di bumi atau di langit ?"
Rasulullah saw. menjawab, "Allah Ta'ala berfirman :
Tidak termuat AKU oleh bumi-Ku dan lelangit-KU dan termuat Aku oleh qalb hamba-hamba- Ku yang mu'min, yang lemah-lembut, yang tenang tenteram ...........
[ dalam keterangan lain : ]
Sesungguhnya semua petala langit dan bumi akan menjadi sempit untuk merangkul-Ku akan tetapi Aku mudah untuk direngkuh oleh qalb seorang mukmin. 
[HR.....]
------------ --------- --------- --------- -------
Rasulullah saw bersabda: "Allah Swt. telah berfirman:
Tiada seorang hamba yang ber-taqorrub [mendekatkan diri] kepada-KU seperti dia menunaikan segala ke-fardhu-an- Ku ke atas dirinya. Dan sesungguhnya dia akan mendekatkan diri kepada-Ku dengan memperbanyak nawafil (sunnah) sehingga AKU mencintainya. Maka apabila sudah AKU mencintainya jadilah AKU umpama kaki yang ia berjalan dengannya dan tangan yang ia memukul dengannya dan lidah yang ia berucap dengannya dan hati yang ia berfikir dengannya. Dan apabila ia memohon-Ku niscaya AKU akan memberinya dan apabila dia berdoa kepada-Ku niscaya Aku akan mengabulkannya."
[HR. Ibnus Sunni]
------------ --------- --------- --------- -------
Dari Abu Hurayrah r.a., katanya :
Bersabda Rasulullah saw.: "Berfirman Allah Yang Maha Agung :

Aku berada dalam sangkaan hamba-Ku tentang Aku, dan Aku bersama-nya ketika ia menyebut Aku.
Bila ia menyebut Aku dalam dirinya, Aku menyebut dia dalam Diri-Ku.
Bila ia menyebut Aku dalam khalayak, Aku menyebut dia dalam khalayak yang lebih baik dari itu.
Bila ia mendekat kepada-Ku satu jengkal, Aku mendekat kepadanya satu hasta.
Bila ia mendekat kepada-Ku satu hasta, Aku mendekat kepadanya satu depa.
Bila ia datang kepada-Ku berjalan kaki, Aku datang kepadanya berlari-lari."
[HR Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, At-Tirmidzi, Ibn Hanbal, sumber : " Relung Cahaya" – Ibn Arabi hal. 56]
------------ --------- --------- --------- -------
Dari Mu'adz ibn Jabal r.a., katanya:
Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:"Berfirman Allah Yang Maha Mulia dan Luhur:
Mereka yang berkasih-sayang demi Keluhuran-Ku, bagi mereka mimbar-mimbar cahaya yang menyebabkan para An-Nabi dan para Asy-Syuhada iri kepada mereka."
[HR At Tirmidzi
]

[Terusan posting dari Bung Erawan Yusron ]

________________________________________

PH PRO
Indonesia


Selalu bersama teman-teman di Yahoo! Messenger
Tambahkan mereka dari email atau jaringan sosial Anda sekarang!

__._,_.___
Egroup ini dikendalikan oleh http://pusatsumber.kokpasir.com  .
Tidak dibenarkan mengiklan.

http://groups.yahoo.com/group/motivasi-minda
Recent Activity
Visit Your Group
Check out the

Y! Groups blog

Stay up to speed

on all things Groups!

John McEnroe

on Yahoo! Groups

Join him for the

10 Day Challenge.

Yahoo! Groups

Stay healthy

and discover other

people who can help.

.

__,_._,___